Tabela odporności chemicznej węży

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ WĘŻY

Poniższa tabela przedstawia listę różnych związków chemicznych i rozpiskę materiałów, z których zbudowane mogą być węże przemysłowe. Dzięki temu mogą Państwo łatwo sprawdzić jak dany związek oddziałuje na wąż i czy jest bezpieczny w użytkowaniu podczas kontaktu.

JAK CZYTAĆ OZNACZENIA:

A = Bardzo Dobra Odporność = Średnia Odporność =  Niska Odporność = Brak Odporności – = Brak Informacji

UWAGA: Wskazane informacje zostały ustalone dla temperatury +20°C

Środowisko
EPDM
EPM
NR
NBR
CR
SBR
PFM
XLPE
PTFE
PCV
PU
PA
Aceton
B
A
C
X
C
C
X
A
B
X
X
A
Acetooctan etylu
B
A
C
X
C
C
X
A
A
-
-
-
Acetylen
B
A
B
A
B
B
A
A
C
-
C
A
Aldehyd masłowy
C
B
X
X
C
X
X
A
A
-
X
-
Aldehyd octowy 5,00%
B
A
B
X
C
C
X
H
B
X
X
A
Alkohol amylowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
C
X
A
Alkohol benzylowy
B
A
X
X
B
X
A
A
A
X
X
C
Alkohol butylowy
C
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
-
Alkohol butylowy IIIrz
C
B
B
B
B
B
A
A
A
-
X
-
Alkohol dwuacetonowy
B
A
X
X
B
X
X
A
A
-
X
-
Alkohol etylowy (etanol)
B
A
A
A
A
A
C
A
B
B
X
A
Alkohol izobutylowy
B
A
A
B
A
B
A
A
A
B
-
-
Alkohol izopropylowy
B
A
A
B
B
B
A
A
A
B
X
A
Alkohol metylowy (metanol)
B
A
A
A
A
A
X
A
A
-
X
A
Alkohol oktylowy
X
C
B
B
A
B
A
A
A
-
X
A
Alkohol propylowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
X
A
Amoniak bezwodny
C
B
X
C
X
X
X
A
-
B
-
-
Amoniak gazowy (gorący)
C
B
X
X
B
X
X
A
X
-
-
-
Amoniak gazowy (zimny)
B
A
A
A
A
A
X
A
B
B
-
-
Anilina
B
A
X
X
X
X
C
A
A
-
X
X
Anilinowe barwniki
B
A
B
X
B
B
A
A
C
-
X
X
Chlorek potasowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Chlorek siarki
X
X
X
C
C
X
A
A
A
-
-
B
Chlorek sodu (solanka)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Chlorek wapniowy
B
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
C
Chlorek winylowy
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
A
X
Chlorek żelazowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
X
Chloroaceton
B
A
B
X
C
X
X
A
A
-
X
-
Chlorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
X
B
Chlorobutadien
X
X
X
X
X
X
A
A
-
-
-
-
Chloroform
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
X
X
Chlorohydryna etylenowa
C
B
B
X
B
B
A
A
A
-
X
-
Chlorotoluen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
-
X
-
Chlorowodorek aniliny
C
B
B
B
X
X
B
A
-
-
-
-
Cyjanek miedzi
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
-
Cyjanek potasowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Cyjanek sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
-
A
Cyjanomiedzian potasowy
A
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
Cykloheksan
X
X
X
A
C
X
A
A
A
C
B
A
Cykloheksanol
X
C
X
C
A
X
A
A
A
C
-
A
Cykloheksanon
B
B
X
X
X
X
X
A
A
X
X
A
Czterochlorek węgla
X
X
X
C
X
X
A
A
A
X
X
B
Czterochloroetylen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
X
C
Czteroetylek ołowiu
X
X
X
B
B
X
A
-
-
B
-
-
Dekalina
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
-
-
Denaturat
B
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
Dowterm dauterm
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
-
C
Dwuaceton
B
A
X
X
X
X
X
A
-
-
-
-
Dwubutyloamina
B
A
X
X
X
X
X
A
A
-
X
-
Dwuchlorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
B
X
X
A
Dwuchloroetylen
X
C
X
X
X
X
B
A
A
X
X
A
Dwuchromian potasu
B
A
C
B
B
B
A
B
A
-
B
-
Dwuetyloamina
B
A
B
B
B
B
X
A
A
C
-
-
Dwuetyloaminobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
-
-
-
-
Dwufenyl (fenylobenzen)
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
-
-
Dwuisopropylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
-
-
-
-
Dwuisopropyloketon
B
A
X
X
X
X
X
A
A
-
-
-
Dwuizobutylen
B
A
X
B
X
X
A
A
A
-
-
-
Dwumetylowormamid
B
A
X
B
C
X
X
A
A
X
-
-
Dwunitrotoluen
X
X
X
X
X
X
A
A
-
-
-
-
Dwupenten
X
X
X
B
X
X
A
A
A
-
X
-
Dwusiarczek węgla
X
X
X
C
X
X
A
-
A
X
X
X
Dwutlenek chloru
X
C
X
X
X
X
A
-
A
-
-
-
Dwutlenek siarki
B
A
B
X
X
B
A
A
A
C
-
X
Dwutlenek węgla
C
B
B
A
B
B
A
A
A
B
A
A
Etan
X
X
X
A
B
X
A
A
-
-
-
-
Etanoloamina
B
A
B
B
B
B
X
A
A
-
-
-
Eter metylowoetylowy
X
X
X
A
C
X
A
-
-
-
-
-
Eter dwubenzylowy
C
B
C
X
C
X
X
A
A
-
-
-
Eter dwubutylowy
X
C
X
X
C
X
C
A
A
-
C
-
Eter dwuchloroisopropylowy
X
C
X
X
X
X
C
A
-
-
-
-
Eter
X
X
X
X
C
X
X
A
B
X
B
B
Eter izopropylowy
X
X
X
B
C
X
X
A
A
-
A
-
Etylen
C
B
C
A
C
C
A
-
-
-
-
-
Etylenodiamina
B
A
A
A
A
B
X
A
A
-
X
-
Etylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
-
-
Etyloceluloza
C
X
X
X
X
X
X
A
A
-
B
C
Fenol (kwas karbolowy)
B
A
X
X
C
-
A
A
A
C
X
X
Fenylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
-
-
-
-
-
Fenylohydrazyna
C
B
A
X
X
B
A
A
B
-
-
-
Fluorek
B
A
B
A
A
A
A
A
A
-
C
X
Fluorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
-
-
-
-
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy)
B
A
B
C
B
B
X
A
A
C
X
A
Foron (diizopropylideno-aceton)
X
C
X
X
X
X
X
A
A
-
-
-
Forsforan amonowy
B
A
A
A
A
A
-
A
A
C
-
A
Fosforan sodu
B
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A
A
Fosforan trójkrezylu
X
X
X
X
X
C
A
A
A
-
X
-
Freon 114
B
A
A
A
A
A
B
A
-
-
-
-
Freon 12
C
B
B
A
A
A
B
A
X
-
B
A
Freon 13 -(chlorotrójfluorometan)
A
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
Freon 21 (dwuchlorofluorometan)
X
X
X
A
X
X
X
A
-
-
-
-
Freon 22 (chlorodwufluorometan)
B
A
B
A
A
A
X
A
X
-
X
X
Ftalan dwubutylu
C
B
X
X
X
X
C
A
A
-
X
A
Ftalan dwumetylu
B
A
X
X
X
X
B
A
A
-
-
-
Ftalan dwuoktylu
C
B
X
C
X
X
B
A
B
-
X
B
Furfural
B
A
X
X
C
X
X
A
A
-
-
-
Gaz koksowniczy
X
X
X
X
X
X
A
A
C
-
X
A
Gaz ziemny
X
X
B
A
A
B
A
A
A
-
C
B
Gaz ziemny skroplony (LPG)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
-
A
-
Gliceryna
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
A
Glikol dwuetylenowy
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
-
Glikol etylenowy
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Glikole
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
A
Glukoza
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
X
B
Heksan
X
X
X
A
B
X
A
B
A
C
B
A
Izooktan
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Jod
X
X
X
X
X
X
X
A
X
-
-
-
Keton metylowobutylowy
B
A
X
X
X
X
X
A
A
-
X
-
Keton metylowoetylowy (MEK)
B
A
X
X
C
X
X
A
A
X
X
A
Ketonmetylowoizobutylowy
B
B
X
X
X
X
X
A
A
-
X
A
Kobalt
B
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
Kreozot (smoła węglowa)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
X
C
X
Krezol
X
X
X
X
C
X
A
A
A
C
X
X
Krzemian etylu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
-
-
-
Krzemian sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
-
A
Ksylen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
C
A
Kumen (izopropylobenzen)
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
X
-
Kwas adypinowy
B
A
C
B
C
B
-
-
A
B
A
-
Kwas arsenowy
B
A
B
A
A
A
A
A
A
-
C
-
Kwas azotowy - rozcieńczony
B
A
X
X
B
X
B
A
A
B
X
X
Kwas rozcieñczony - stężony
B
A
X
X
X
X
C
B
-
-
-
-
Kwas benzoesowy
X
C
X
C
X
X
A
A
A
-
X
B
Kwas borowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Kwas bromowodorowy
B
A
A
X
X
X
A
A
A
B
X
X
Kwas chlorooctowy
B
A
X
X
X
X
X
A
C
-
X
X
Kwas chromowy
B
A
X
X
C
X
B
A
A
B
X
X
Kwas cyjanowodorowy
B
A
B
B
B
B
B
C
A
-
-
B
Kwas cytrynowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
Kwas fluoroborowy
B
A
A
B
A
A
-
A
B
-
-
-
Kwas fluorowodor (stężony) gorący
B
A
X
X
X
X
C
A
X
-
-
-
Kwas fluorowodor (stężony) zimny
B
A
X
X
X
X
A
A
B
C
X
X
Kwas fosforowy 20,00%
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
X
X
Kwas fosforowy 80,00%
B
A
C
X
B
C
A
A
A
-
X
C
Kwas galusowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
X
-
Kwas garbnikowy (tanina)
B
A
A
A
A
B
A
A
A
C
C
X
Kwas jabłkowy
B
A
B
B
B
C
A
-
A
B
-
-
Kwas karbolowy (fenol)
C
B
X
X
C
X
A
A
A
-
-
-
Kwas krezolowy
X
X
X
X
C
X
A
A
A
X
X
-
Kwas meleinowy
B
A
C
X
C
C
A
B
B
-
-
C
Kwas mlekowy (gorący)
B
A
X
X
X
X
A
A
A
-
-
X
Kwas mlekowy (zimny)
B
A
B
B
B
B
A
A
A
C
A
X
Kwas mrówkowy
B
A
B
B
A
A
C
B
A
C
X
X
Kwas nadchlorowy
C
B
X
X
B
X
A
A
A
-
X
C
Kwas naftenowy
X
X
X
B
X
X
A
A
A
-
-
-
Kwas octowy 30,00%
B
A
B
X
B
C
C
B
B
C
X
C
Kwas octowy lodowaty
B
A
B
C
X
B
C
A
C
B
X
X
Kwas olejowy
X
X
X
C
C
X
B
A
A
B
B
A
Kwas palmitynowy
C
B
C
A
B
B
A
B
A
B
A
X
Kwas pikrynowy
B
A
B
B
B
C
B
A
A
-
X
X
Kwas salicylowy
B
A
A
B
A
B
A
A
-
-
-
-
Kwas siarkowy
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
-
-
Kwas siarkowy 10,00%
B
A
C
C
B
C
A
A
A
C
X
X
Kwas siarkowy 10-70%
B
A
X
X
X
X
A
A
A
X
X
X
Kwas siarkowy dymiący (oleum)
B
A
X
C
C
X
B
A
A
X
C
A
Kwas solny (gorący) 37,00%
X
C
X
X
X
X
B
A
X
-
-
-
Kwas solny (zimny) 37,00%
B
A
B
C
B
B
A
A
B
C
C
X
Kwas stearynowy
C
B
C
B
B
B
-
A
A
B
A
A
Kwas szczawiowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
-
A
X
Kwas szeoeciofluorokrzemowy
C
B
B
A
B
C
B
B
C
B
-
A
Kwas trójchlorooctowy
C
B
C
B
X
B
C
A
A
-
X
-
Kwas węglowy
B
A
A
B
A
B
A
A
A
C
X
X
Kwas winylowy
C
B
C
A
B
X
A
A
A
B
C
X
Kwasy tłuszczowe
X
C
X
B
B
X
A
A
A
B
C
X
Ług (sodowy)
B
A
B
B
B
B
B
-
-
-
X
-
Ług zielony
B
A
B
B
B
B
B
A
A
-
-
C
Masło
B
A
X
A
B
X
A
A
-
-
-
-
Metafosforan sodu
B
A
A
A
B
A
A
A
A
-
-
-
Metan
X
X
X
A
B
X
B
A
A
-
-
-
Mleko
B
A
B
A
A
B
A
A
-
-
-
-
Monoetanoloamina
B
A
B
X
X
B
X
A
A
-
X
-
Mrówczan etylu
C
B
X
X
B
X
C
A
A
-
-
-
Nadboran sodu
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
-
A
Nadtlenek sodu
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
X
-
Nafta
X
X
X
B
C
X
A
A
A
C
A
A
Nafta oczyszczona
X
X
X
A
B
X
A
A
A
C
A
A
Naftalen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
C
A
Nitrobenzen
C
B
X
X
X
X
B
A
A
X
X
A
Nitroetan
C
B
B
X
C
B
X
A
A
-
X
-
Nitrometan
C
B
B
X
B
B
X
A
A
-
X
-
Ocet
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
X
A
Octan amylu
X
C
X
X
X
X
X
A
C
X
X
A
Octan butylu
X
C
X
X
X
X
X
A
C
X
X
-
Octan celosolwu etylowego
C
B
X
X
X
X
X
A
A
-
X
C
Octan etylu
B
A
X
X
C
X
X
A
A
X
X
A
Octan glinu
B
A
A
B
B
B
X
A
A
B
X
-
Octan izopropylu
C
B
X
X
X
X
X
A
A
X
X
-
Octan metylu
B
A
C
X
B
C
X
A
A
X
X
A
Octan miedzi
B
A
B
B
B
X
X
A
A
-
-
-
Octan niklu
B
A
A
B
B
X
X
A
A
-
X
-
Octan ołowiawy
B
A
A
B
A
X
X
A
A
B
X
-
Octan potasowy
B
A
A
B
B
X
X
A
A
-
X
-
Octan propylowy
C
B
X
X
X
X
X
A
-
-
X
-
Octan sodu
B
A
A
B
B
X
X
A
A
-
A
-
Octan wapniowy
B
A
A
B
B
X
X
A
A
-
X
-
Oktachlorotoluen
X
X
X
X
X
X
A
-
-
-
-
-
Oleinian metylu
C
B
X
X
X
X
B
A
-
-
-
-
Olej arachidowy
X
C
X
A
C
X
A
A
-
-
-
-
Olej bawełniany
B
B
X
A
B
X
A
A
A
-
B
A
Olej biały
X
X
X
A
B
X
A
A
A
-
B
A
Olej bunkrowy
X
X
X
A
X
X
A
A
A
-
C
-
Olej drzewny
X
X
X
A
B
X
A
A
A
-
C
-
Olej hydrauliczny (naftowy)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
-
A
A
Olej kokosowy
X
C
X
A
B
X
A
A
A
-
C
-
Olej kukurydziany
X
C
X
A
C
X
A
A
B
-
B
B
Olej lniany
X
C
X
A
B
X
A
A
A
-
B
A
Olej mineralny
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Olej napędowy
X
X
X
A
C
X
A
A
A
B
X
A
Olej rycynowy
C
B
C
A
A
C
A
A
A
-
B
A
Olej sojowy
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
B
A
Olej sosnowy
X
X
X
A
X
X
A
A
A
B
-
-
Olej transformatorowy
X
X
X
A
B
X
A
A
A
-
A
-
Olej turbinowy (smarowy)
X
X
X
B
X
X
A
A
-
-
-
-
Oleje roślinne
X
C
X
A
C
X
A
A
A
-
-
-
Oleje silikonowe
B
A
C
A
A
C
A
A
A
B
-
-
Oleje smarne (naftowe)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
-
A
A
Olejek lawendowy
X
X
X
B
X
X
A
B
A
X
X
-
Oliwa
C
B
X
A
B
X
A
A
A
-
A
-
Orto-dichlorobenzen
X
X
X
X
X
X
B
A
B
-
X
-
Ozon
B
A
X
X
C
X
A
A
A
B
B
X
Para wodna
B
A
X
X
C
X
X
X
A
-
X
X
Para-izopropylotoluen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
X
-
Pentachloroetylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
X
-
-
-
-
Perchloroetylen (tetrachloroetylen)
X
X
X
B
X
X
A
A
A
X
X
X
Pirydyna
B
A
X
X
X
X
X
A
A
X
-
-
Piwo
B
A
A
A
A
A
A
-
A
-
X
B
Płyn transmisyjny „A”
X
X
X
A
B
X
A
A
A
-
A
A
Podchloryn sodowy
C
B
X
B
A
X
A
B
A
-
X
X
Podchloryn wapnia
B
A
C
B
C
C
A
C
B
B
X
X
Polioctan winylu emulsyjny
B
A
B
-
B
X
B
A
-
-
-
-
Propan
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Propylen
X
X
X
X
X
X
A
A
-
-
X
-
Ropa naftowa
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
-
Roztw. chromowe do galwanizowania
C
B
X
X
X
X
A
-
-
-
X
-
Roztwory mydła
B
A
B
A
B
A
A
A
A
B
C
A
Roztwór cukru
B
A
A
A
B
A
A
A
A
-
-
-
Roztw. detergentu niewęglowodorowy
B
A
B
A
B
B
A
A
X
-
X
-
Rtęć
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
B
A
Salmiak (chlorek amonowy)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
-
A
Sebacynian dwubutylu
C
B
X
X
X
X
B
A
A
-
X
-
Sebacunian dwuetylu
C
B
X
B
X
X
B
A
A
-
X
-
Sebacynian dwuoktylu
C
B
X
X
X
X
B
A
-
-
-
-
Siarczan amonowy
B
A
A
A
A
A
X
A
A
B
A
A
Siarczan baru
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
Siarczan cynku
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
-
A
Siarczan glinu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
Siarczan magnezu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
-
A
Siarczan miedzi
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
B
X
Siarczan niklu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
-
-
A
Siarczan potasu
B
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B
A
Siarczan sodu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
A
Siarczan żelazowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
-
X
Siarczek baru
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
C
Siarczek wapniowy
B
A
B
A
A
B
A
A
A
-
A
-
Siarka
B
A
X
X
A
X
A
A
A
-
-
-
Skydrol 500
B
A
X
X
X
X
X
A
A
-
C
-
Skydrol 7000
B
A
X
X
X
X
B
A
A
-
-
-
Smalec
C
B
X
A
B
X
A
A
A
-
-
-
Smar fluorowy
B
A
B
A
B
C
B
-
-
-
-
-
Smary silikonowe
B
A
C
A
A
C
A
A
A
-
-
-
Smoła bitumiczna
X
C
X
B
C
X
A
-
A
-
-
-
Soda, surowy węglan sodowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
-
A
Solanka
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
-
C
Stearynian butylu
X
C
X
B
X
X
A
A
A
-
-
-
Styren
X
X
X
X
X
X
B
B
A
X
A
A
Suche płyny czyszczące
X
X
X
C
X
X
A
-
-
-
-
-
Sólfaminian ołowiu
B
A
B
B
A
B
A
A
-
-
-
-
Ścieki
B
B
B
A
B
B
A
A
A
-
X
A
Terpentyna
X
X
X
B
X
X
A
B
A
C
A
A
Terpineol
X
C
X
B
X
X
A
B
A
B
B
-
Tijosiarczan sodu
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
A
A
Tlen (zimny)
B
A
C
C
A
C
A
A
-
B
-
-
Tlenek mezytylu
C
B
X
X
X
X
X
A
A
-
X
-
Tlenek węgla
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
A
Tłuszcze zwierzęce
C
B
X
A
B
X
A
A
-
-
C
A
Toluen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
X
A
Tran lekarski
B
A
X
A
B
X
A
A
-
-
-
-
Tran rybi
X
X
X
A
X
X
A
A
-
-
-
-
Trójchlorek arsenu
X
C
X
A
A
-
-
X
-
-
-
-
Trójchlorek fosforu
B
A
X
X
X
X
A
-
X
-
-
-
Trójchloroetylen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
-
X
-
Trójetanoloamina
X
X
X
X
X
X
A
A
X
X
X
A
Trójfluorek bromu
B
A
B
B
A
B
X
A
A
C
X
-
Trójnitrotoluen
X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
Trójtlenek siarki
X
X
X
X
B
X
A
A
A
-
-
-
Węglan amonowy
B
A
A
X
A
A
-
A
B
-
B
B
Whisky, wina
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
X
A
Winyloacetylen
B
B
B
A
B
B
A
-
-
-
-
-
Woda
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Woda bromowa
B
B
X
X
X
X
A
X
-
-
-
-
Woda królewska
X
C
X
X
X
X
X
B
A
X
X
-
Woda słona
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Wodorosiarczyn sodu
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
-
-
Wodorotl. amonowy (woda amoniakalna)
C
A
X
X
A
X
B
A
A
B
X
A
Wodorotlenek magnezowy
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
B
X
Wodorotlenek potasu
B
A
B
B
B
B
X
A
A
B
C
C
Wodorotlenek sodowy
B
A
A
B
B
A
B
A
A
B
B
C
Wodorotlenek wapniowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Wodorowęglan sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
-
-
Wodór gazowy
B
A
B
A
A
A
A
A
A
-
A
A
Żelatyna
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
-

 

 

 12 307 08 03      biuro@agroflex.com.pl

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl